Зведений бюджет України, його характеристика та призначення.

За новим БКУ Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

Зведений бюджет (ЗБ) України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету АРК та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя, всього - 28 суб'єктів.

За своєю сутністю бюджет характеризує фінансове становище держави. Тобто ЗБУ- сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України. ЗБ не затверджує ВР України, оскільки кожний з видів бюджетів, що існують в Україні, затверджує відповідний орган місцевого самоврядування або місцевої влади. Призначення зведеного бюджету полягає в тому, щоб на підставі зведених показників доходів та видатків, які отримує вся Зведений бюджет України, його характеристика та призначення. бюджетна система країни, здійснити аналіз та визначити засади державного Регулювання економічного і соціального розвитку України. У свою чергу бюджети нижчого рівня також є зведеними. Зокрема, до них належать ЗБ АРК, областей, районів, міст із районним поділом.

ЗБ АРК включає показники бюджету АРК, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського значення. ЗБ області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області. ЗБ району включає показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району. ЗБ міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що Зведений бюджет України, його характеристика та призначення. входять до його складу.

Показники бюджетів об'єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом, включаються до відповідних ЗБ. ЗБ міст Києва та Севастополя включають показники міських бюджетів та показники бюджетів районів(у містах).

Як і ЗБУ, названі ЗБ не затверджуються, а використовуються для аналізу і визначення засад регулювання соціально-економічного розвитку окремих утворень.

Структура бюджетної системи за складом показників визначає рівень централізації в країні. Рівень бюджетної централізації,що визначається як середній показник, оцінюють за коефіцієнтами:1)коефіцієнт бюджетної централізації,розрахований за доходами ЗБУ,обчислюється як відношення доходів Державного бюджету по Україні до доходів ЗБ ;2)коефіцієнт бюджетної централізації, розрахований за витратами Зведений бюджет України, його характеристика та призначення. ЗБ,обчислюється як відношення витрат ДБУ до витрат ЗБ.


documentaaujewv.html
documentaaujmhd.html
documentaaujtrl.html
documentaaukbbt.html
documentaaukimb.html
Документ Зведений бюджет України, його характеристика та призначення.